SISÄLTÖPALVELUALUSTA:
IRON MOUNTAIN INSIGHT®

Ota kaikki irti sisällöstäsi
Man sitting at a table with tablet in hand

SISÄLTÖPALVELUALUSTA:
IRON MOUNTAIN INSIGHT®

Ota kaikki irti sisällöstäsi
 1. Home
 2. Iron Mountain InSight®

IRON MOUNTAIN INSIGHT – HYÖDYNNÄ TIETOSI MAHDOLLISUUDET

Iron Mountain InSight tarjoaa alan edistyneimmän sisältöpalvelualustan (CSP), jonka avulla yritykset voivat löytää sisältönsä piilotetun arvon – riippumatta tiedostotyypeistä tai tallennusmuodosta. Tiedon analysointi onnistuu modernien tekoälyllä toimivien sovellusten avulla sekä yhdistämällä eri tietosäilöt yhteisen haun piiriin.

Iron Mountain InSight skaalautuu vastaamaan modernin yrityksen tarpeita; miljardien sisältökohteiden hallinta ja arkistointi on sen avulla helppoa. Alusta kytkeytyy useisiin sisältö- ja tietojärjestelmiin, kuten toimialakohtaisiin sovelluksiin, muihin ECM-järjestelmiin sekä paikallisiin ja pilvessä toimiviin tiedostojärjestelmiin.

Kun Iron Mountainin sisältöanalytiikan, tiedonhallinnan ja data governancen osaaminen höystetään koneoppimisella ja tekoälyllä, saadaan Iron Mountain InSight: moderni sisältöpalvelualusta, jonka avulla kaikki tiedon tuomat mahdollisuudet voidaan valjastaa liiketoiminnan kehittämiseen. Löydä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja säästä kustannuksissa löytämällä sisältösi piilotettu arvo.

Low-code-ratkaisujen ansiosta tarjolla on ketterä ja mukautettava alusta, joka tuo sovellukset loppukäyttäjälle nopeammin, yhdistää sisältöpalvelut osaksi yrityksen olemassa olevia sovelluksia ja kerää enemmän tietoa dokumenteista tehden niistä helpommin hallittavia.

OPI MITEN IRON MOUNTAIN INSIGHT VOI AUTTAA YRITYSTÄSI

Iron Mountain InSight tarjoaa alan edistyneimmän sisältöpalvelualustan (CSP), jonka avulla yritykset voivat löytää sisältönsä piilotetun arvon – riippumatta tiedostotyypeistä tai tallennusmuodosta. Tiedon analysointi ja hallinta onnistuu modernien tekoälyllä toimivien sovellusten avulla.

Ratkaisu toteutetaan tilausmallina omistamisen kustannusten alentamiseksi, tuoton nopeuttamiseksi ja digitaalisen jatkuvan muutoksen mahdollistamiseksi, ja sen avulla:

money

Nopeutat liiketoiminnan kehitystä:

Vähennä tyypillisesti digitalisaatioon liittyvien muutosten monimutkaisuutta ja hintaa.
A blue icon of a clock

Poistat tietojen väliset siilot:

Yhdistä uuden sukupolven teknologiat vaivattomasti olemassa oleviin tietolähteisiin luodaksesi täydellisen alustan modernisoimisen jatkamiseen.
Blue icon of a light bulb with a lightning strike in it

Parannat liiketoimintatiedon käsittelyä:

Innovatiivisen tekoäly- ja koneoppimisteknologian avulla voit kerätä, kategorisoida, hakea ja analysoida sisältöä kuukausien sijaan vain päivissä.
Blue icon of a computer screen with files

Yhdistät fyysisen ja digitaalisen tiedon:

Löydä arvokasta tietoa, joka voi auttaa yritystäsi saavuttamaan strategiset tavoitteensa.
Blue icon of a padlock

Otat datan hallintamallin käyttöön:

Vähennä riskejä soveltamalla automaattisesti tietosuojaan, yksityisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä.

KATSO VANHOJEN ECM-JÄRJESTELMIEN LINKITTÄMISEN JA KONSOLIDOINNIN HYÖDYT

ECM Connections and consolidations graphic

IRON MOUNTAIN INSIGHT® - SISÄLTÖPALVELUALUSTAN AVULLA VOIT:

 • Yhdistää kaikki järjestelmät pilviratkaisuja tukevaan tulevaisuuden alustaan, joka pienentää riippuvuuttasi vanhoihin legacy-järjestelmiin
 • Hakea yhteisesti kaikista yrityksesi tietosäilöistä
 • Syöttää ja käsitellä fyysistä ja digitaalista tietoa yhdistäen metatietoja sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä
 • Tarjota pääsyn mobiilisti pilven kautta nopealla ja tehokkaalla tavalla
 • Samanaikainen tiedon hallinta jäsentämättömille tiedostoille, kuten dokumenteille, äänitiedostoille, videoille ja kuville
 • Nauttia kitkattomasta yhteistyöstä tiimien ja asiakkaiden välillä
 • Vähentää inhimillisiä virheitä tarjoamalla yksittäisen lähteen tiedoille
 • Tarkastella ja tulkita tietoja älykkäästi oikeiden toimien aloittamiseksi
 • Hyötyä paremmasta yrityksen tehokkuudesta
 • Vähentää riippuvuutta legacy-järjestelmiin sekä pienentää omistamisen kustannuksia

OPI MITEN IRON MOUNTAIN INSIGHT VOI AUTTAA YRITYSTÄSI

Iron Mountain InSight -sovelluksen avulla analyysien tekijät, joilla ei ole erityistä koulutusta, pystyvät koneoppimista käyttäen hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla yrityksensä näkyvää omaisuutta, kuten skannattuja paperiasiakirjoja sekä robottilennokin kuvaamasta aineistosta, porausantureista tai muusta Internet-yhteyttä käyttävästä kenttäteknologiasta saatavia jäsentämättömiä visuaalisia tietoja.

Tiedon laatua voidaan parantaa yhdistämällä tunnettu metatieto ja ulkoiset tietokannat omaisuuteen, jolloin tiedon etsiminen on helppoa indikaattoritietojen, kuten päivämäärän, porausreiän tyypin, syvänteen, GPS-sijainnin tms. perusteella. Iron Mountain InSight -sovelluksen mukautuvuuden ansiosta analyysin tekijä pystyy etsimään ja tarkistamaan miljoonia omaisuuskohteita muutamassa minuutissa ja pääsee kaikkiin käsiksi intuitiivisessa käyttöliittymässä.

TAVALLISESTI ENERGIATEOLLISUUDESSA KÄYTETTÄVIÄ TIETOTYYPPEJÄ KÄYTTÄMÄLLÄ PYSTYT
 • tunnistamaan kaiken tiettyyn maantieteelliseen sijaintiin liittyvän sisällön ja omaisuuden ja hyödyntämään niitä omaisuuden arvioinnissa
 • yhdistämään seismisiä kuvia, paikkatietoanalyysejä, sopimuksia, sovelluksia ja asiakirjoja tietoon perustuvien tärkeiden päätösten tueksi
 • tunnistamaan omaisuuden, joka mahdollisesti aiheuttaa riskin organisaatiolle, ja ottamaan siitä ja ennustemalleista sormenjäljet.

Iron Mountain InSight -sovellus on ihanteellinen työkalu geologeille, geofyysikoille ja analyytikoille, jotka haluavat ottaa huomioon kaikki saatavilla olevat tiedot tehdessään kriittisiä päätöksiä ilman, että aikaa tuhlautuu manuaalisten asiakirjojen valmisteluun, johon saattaa sisältyä inhimillisiä virheitä ja ennakkoasenteita.

industries energy highlight - power highlines

Energia

Optimoi tiedonhallintaohjelmasi ja suojaa ja säilytä kairausnäytteesi.

Iron Mountain InSight -sovelluksen avulla media- ja viihdeteollisuuden käyttäjät, joilla ei ole teknistä koulutusta, pystyvät järjestämään, etsimään ja löytämään tarvitsemansa materiaalin intuitiivisen käyttöliittymän kautta. Koska nykypäivän liiketoimintaympäristö on niin hajautettu, voi syntyä erilaisten järjestelmien ekosysteemi, jossa on erilaisista lähteistä peräisin olevaa monentyyppistä tietoa, kuten videoita, muokkauslistoja, piilotettu tekstitys ja ulkoisia tietolähteitä.

Iron Mountain InSight hyödyntää laajaa kokemusta viihde- ja mediamateriaalin digitalisoinnista ja hallinnasta, minkä ansiosta se luokittelee materiaalin tyypin mukaan ja järjestää siihen liittyvän metatiedon yksittäiseksi kokoelmaksi.

TAVALLISESTI MEDIA- JA VIIHDETEOLLISUUDESSA KÄYTETTÄVIÄ TIETOTYYPPEJÄ KÄYTTÄMÄLLÄ PYSTYT
 • käyttämään prosessiautomaatiota tunnistamaan mediaomaisuuden, kuten valokuvat, videon ja filmin sekä niiden sisältämän olennaisen tiedon muutamassa minuutissa
 • suojaamaan tuotemerkkiäsi löytämällä tekijänoikeussisällön ja sitä koskevat rikkomukset muutamassa minuutissa
 • segmentoimaan sisällön tehokkaasti vakio- ja teräväpiirtotelevisiolle sopivaan sisältöön
 • integroimaan olemassa olevat säilytyspaikat ulkoiseen metatietoon (esim. Shotgun) keskitettyä etsimistä ja löytämistä varten
 • löytämään yhteensopivia kohtauksia lopullisen version ja alkuperäisen filmiaineiston välillä
 • tunnistamaan merkittävät henkilöt, kuten urheilijat ja heihin liittyvien tuotteiden logojen sijainnin muutamassa minuutissa.
industries entertainment highlight - reels of film

Media- ja viihdepalvelut

Suojaa kallisarvoisin omaisuutesi ja aseta se tulevien sukupolvien saataville.

Asuntolaina-asiakirjat voivat olla pituudeltaan satoja sivuja sisältäen lukuisia lomakkeita ostajilta, lainanantajilta, asuntolainan hallinnoijilta, valtiolta, paikallisilta virastoilta jne.

Vaikka asuntolaina-asiat on viime vuosina siirrytty usein hoitamaan verkossa, monet lomakkeet, varsinkin sellaiset, joihin vaaditaan aidot allekirjoitukset, ovat edelleen paperimuotoisia asiakirjoja. Tarkistaessasi laina-asiakirjojen asianmukaisuutta joko lainasta päätettäessä tai laiminlyönnin tai uudelleenrahoituksen yhteydessä sinun on varmistettava, että laina-asiakirja sisältää jokaisen lomakkeen.

TAVALLISESTI ASUNTOLAINA-ALALLA KÄYTETTÄVIÄ TIETOTYYPPEJÄ, KUTEN LAINA-ASIAKIRJOJA, ASUNTOLAINAPAKETTEJA, LASKENTATAULUKKOTIETOJA JA ULKOISIA TIETOLÄHTEITÄ KÄYTTÄMÄLLÄ PYSTYT
 • automatisoimaan prosesseja, jotka koskevat laina-asiakirjojen täsmällisyyttä ja täydellisyyttä sääntelyvaatimusten mukaisesti, ja varmistamaan, että kaikki laina- ja oheisasiakirjat ovat saatavilla, kaikki asiakirjat on allekirjoitettu eikä mikään pakollinen kenttä ole tyhjä; ja pystyt tarkistamaan sisäisiä ristiriitaisuuksia, kuten lainanhakijan virheellisen henkilötunnuksen
 • arvioimaan vaatimustenmukaisuus- ja hajauttamisvaatimuksia sekä analysoimaan salkkusi markkinatrendien ja ns. valkoisten alueiden osalta maantieteellisen alueen, hakijan tulotason tai lainan tyypin mukaan
 • helpottamaan antolainaukseen ja jälleenmyyntiin liittyviä prosesseja samalla, kun sovellat kaikkeen sisältöön yhtenäisiä tiedonhallintaperiaatteita.
Industries banking highlight - a bank vault

Asuntolaina ja pankkiala

Tehosta toimintaa noudattamalla muuttuvia rahoituspalvelujen sääntelyä ja yksityisyyttä koskevia vaatimuksia.

Contact Iron Mountain

Our Customer Support section can help provide you with the quickest answers to your questions, or feel free to contact us at your convenience

business women

Contact Iron Mountain

Our Customer Support section can help provide you with the quickest answers to your questions, or feel free to contact us at your convenience